We zijn er weer.
Tijdens de vakantie hebben we nieuwe ideeën opgedaan die we de
komende maanden zullen uitwerken in nieuwe workshops.